Hoe zien onze meditatieavonden er uit?

Onze meditatie avonden hebben  eenzelfde, globale indeling, maar het hoofdthema wisselt per week van de maand.
Globale indeling, tijden zijn ±:
19.30 deur open, ontvangst met thee, tijd voor onderling contact.
20.00 deur dicht, de avond begint met mededelingen.
20.10 eerste zitmeditatie van ± 20 minuten. Dit kan een geleide- of stille meditatie zijn.
20.35 loopmeditatie
20.45 thema van die avond.
21.35 tweede zitmeditatie van ± 20 minuten. Dit is meestal een stille meditatie
21.55 afsluiting, zingen en een groepshug.
De verschillende thema's, afhankelijk van de week in de maand:
Thema's
  • Eerste donderdag van de maand, thema kennismaking: ontvangst nieuwe mensen, verdieping van onze kennismaking met elkaar en met de dharma, uitleg over onze gebruiken plus oefenen, en dharma-uitwisseling.
  • Tweede donderdag van de maand, thema dvd: we bekijken na de loopmeditatie gezamenlijk een dvd, meestal van Thich Nhat Hanh, maar soms ook van andere spirituele stromingen.
  • Derde donderdag van de maand, thema bijzondere ceremonies: een ceremonie of speciale activiteit zoals zingen, Total Relaxation, de Aarde Aanraken, een theeceremonie, etc. Het staat alle deelnemers vrij een ceremonie te kiezen en te begeleiden, mits deze past in onze traditie.
  • Vierde donderdag van de maand, thema boek: we kiezen gezamenlijk een boek om te lezen, waarna we elke maand individueel een hoofdstuk lezen, waarover we op de avond zelf dharmadelen. In 2016 lezen we het boek "Geweldloze Communicatie" van Marshall B. Rosenberg.
  • Vijfde donderdag van de maand, thema de Vijf Aandachtsoefeningen: het reciteren van de Vijf Aandachtsoefeningen, met daarna dharmadelen over onze ervaring met de beoefening van deze aandachtsoefeningen in het dagelijks leven.


Na afloop

Door in stilte te vertrekken is het vaak gemakkelijker in de energie van aandacht te blijven. Voor wie dat wil kan er nog even nagepraat worden.

 


Zondagen in aandacht voor onze eigen Sangha

Zondagen in Aandacht voor onze eigen Sangha

 

Er zijn jaarlijks een of meerdere zondagen in aandacht, gericht op onze eigen Sanghaleden, met een programma van 10.30 tot 16.00 uur. Vaste onderdelen van deze dagen zijn: meditatie, evaluatie van het afgelopen seizoen en nieuwe plannen voor het komend seizoen. Verder beoefenen we, loopmeditatie en/of de ‘Mindful movements’ en tussendoor lunchen we in aandacht. Daarnaast besteden we de dag in overleg.

 

 


Zondagen in aandacht met een Dharmaleraar

De Leidse Sangha organiseert al enkele jaren zondagen aandacht met een Dharmaleraar. Deze dagen staan ook open voor 'buitenstaanders'. Zo hadden we in 2015 drie dagen in aandacht met Cuong Lu. In 2016 en 2017 hadden we Dagen in Aandacht met Eveline Beumkes en Tineke Spruytenburg.

In januari 2019 hebben we een Dag in Aandacht met Eveline die in het teken zal staan van ons 15-jarig bestaan als Sangha.