Dag in Aandacht tgv ons 15-jarig bestaan.


Het was leuk binnenkomen, afgelopen zondag in de Sangha.

Lekker koffie geurde je tegemoet, en heerlijke taart maakte van het  binnenkomen een waarlijk zoete inval.

Tijdens de beginmeditatie kwamen de gasten van verre ons ook nog eens  verrassen.

Eveline begeleide de meditatie en maakte dat je echt genoot van de  inwendige streling van het ademhalen.

Vervolgens vertelde ze hoe het volgen van het pad bij haar begonnen was en verder groeide. Irritatie groeide uit tot zachtheid, ruimte en  begrip, en daar heeft ook de omgeving wat aan. Zo groeit het verder.  

Haar lezing is voor een groot deel zingen. Met haar erbij waren we  samen een echte zangha.

Daarna werd er gewandeld in het plantsoen, en thuisgekomen bleek de  ruimte totaal veranderd te zijn in een rijk palet van prachtige en  heerlijke salades, groenteschotels, vruchtenschotels en zo meer: Ik  adem in en word verrast, ik adem uit "wat zalig"!

En daarna was het de beurt van Eddy, Hélène en Irene om de juiste toon te treffen. Wat hebben wij ook hiervan genoten. Goed voor je ziel, ook  als je niet in het bestaan van een ziel gelooft.

En tot slot deden we dharmadelen over wat de sangha voor ons betekent,  of wat er op ons hart ligt, of wat we welkom heten om in ons hart toe  te laten.

Ook het opruimen en uitzwaaien van een ieder was erg gezellig en fijn.

De sfeer van onze sanghamoeder, Else, was de hele dag duidelijk  werkzaam geweest.

En de kerngroep heeft het allemaal prachtig georganiseerd.

Hartelijk dank,

Lidie.

- foto's van Frans


De lunch en het zingenZondag de 12 november was de tweede dag met als thema “Liefdevol luisteren naar jezelf”. Hierbij hebben we onder begeleiding van Eveline geoefend met focussen. Mocht je hier mee verder willen gaan of meer over weten, dan kan je kijken op haar website: http://mindfulcommuniceren.nl/

 

 

 

 

 

 

Op 2 oktober 2016 was onze eerste Dag in Aandacht met Eveline Beumkes over "Geweldloze Communicatie. Met 23 mensen, zowel van onze eigen Sangha, als daarbuiten, hebben we een mooie dag beleefd, met uitleg en oefeningen over de eerste twee stappen van het model; het zonder oordelen benoemen van de situatie, en onze gevoelens die bij die situatie opkwamen.

 

 

 

 

 

In 2017 en 2018 lezen we samen het boek 'Het Hart van Boeddha's leer' van Thich Nhat Hanh. Een belangrijk boek waarin de belangrijkste onderdelen van de leer op een heldere manier worden beschreven en uitgelegd. Op de 4e donderdag van de maand kunnen we delen over het onderhanden hoofdstuk. Voor het gedeelte over 'De Vier Edele Waarheden en het Edele Achtvoudige pad' kijken we bovendien op de 2e donderdag van de maand naar een opname van een dharmatalk uit de Winterretraite 2016-2017 in Plum, waar hetzelfde thema werd behandeld. Als je die wilt zien, kun je ze opzoeken op:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaX_vxbhs8fioouyaTQ8ajIktskjuQfyq

 

26-02-2016:We lezen uit ons nieuwe boek 'Geweldloze communicatie'van Marshall Rosenberg omdat we dat graag als groep willen bestuderen en beoefenen. Meteen de eerste avond doen we een oefening in tweetallen in waarnemen, benoemen van het gevoel, verwoorden van de behoefte en het formuleren van een verzoek. Deze beoefening sluit goed aan bij het aandachtig spreken en luisteren van Thich Nath Hanh. We zullen elke vierde avond van de maand met dit boek bezig zijn.

Zitten en lezen: bij de Leidse Sangha starten we komende week met het lezen van Geweldloze Communicatie, het boek van Marshall Rosenberg
Zitten en lezen: bij de Leidse Sangha starten we komende week met het lezen van Geweldloze Communicatie, het boek van Marshall Rosenberg

29-08-15: In het prachtige Meijendel verzamelden wij met Sanghaleden om van een Stiltedag in de natuur te genieten. We zijn op zoek gegaan naar ons innerlijke kind. We oefenenden met onze zintuigen bij het lopen, de mindfull movements, het zintuigenpad, het proeven, voelen, ruiken, horen en zien. We deelden bijzondere ervaringen over het pad en ons innerlijke kind. We hebben leren dharma spelen. We deelden ons eten tijdens een picknick op een mooie plek in de duinen. Inspirerende teksten begeleidden deze dag voorgelezen door Carien en Else. Aan het einde van de dag waren onze kinderen ontwaakt en klommen in bomen of kropen door de K-boom. We sloten af met het zingen van enkele liederen.

27-03-15: Met vijf mensen van Sangha Leiden waren we aanwezig bij de ordinatie van Frans en Marian in Biezenmortel. Een bijzondere ceremonie om mee te maken: wierook aanbieden en ontsteken.Aanroepen van bodhisatva's en de buigingen. Reciteren van de hartsoetra. De veertien aandachtsoefeningen reciteren en de buiging na elke oefening. Het was fijn dat Frans en Marian ons daarop hadden voorbereid. Daarna volgde het overhandigen van de certificaten door een non of monnik en het vertellen van de nieuwe naam en het overhandigen van de bruine jasjes door iemand van de Sangha. Jan deed dat aan Frans en Yoko aan Marian. Toen alle vier geordineerden hun jasje hadden mochten ze de jasjes aantrekken en werd er een groepsfoto gemaakt. We hebben namens de Sangha ook een kaart en een lotuskaarsenhouder gegeven die hun pad kan verlichten. De ceremonie werd geleid door de Nederlandstalige monniken en nonnen die het weekend ook de retraite begeleiden. Frans en Marian waren heel blij dat er familieleden en Sanghavrienden waren om getuige te zijn van hun ordinatie tot de Orde van Interzijn.

19-03-15:Frans en Marian vertellen aan de Sangha over hun weg bij de Orde van Interzijn die volgende week zal leiden tot hun ordinatie. Ze leggen de ceremonie uit, doen een aantal onderdelen met de Sangha, maar vertellen ook over persoonlijke keuzes.

De Leidse Sangha is een actieve groep; ook buiten de wekelijkse Sangha avond ontmoeten diverse mensen elkaar in een studiegroepje rond het boek "Het hart van Boeddha's leer". Of in groepjes die in de vorm van second body beoefening met elkaar delen over de beoefening in hun leven. Binnenkort heeft de Leidse Sangha er ook twee Ordeleden bij.

08-02-15:Cuong Lu legt ons de Anipanisatisoetra uit. Met maar liefst 37 belangstellenden luisterden we naar een prachtige lezing. De oefeningen lijken zo bekend, maar zoals Cuong het uitlegt klinkt het heel anders en als nieuw. In- en uitademen is geen vooroefening, maar een diepgaande beoefening. Een lichaam in ons lichaam. Manifestatie/vorming en uitdoving.

Mede-lijden en mede-blijdschap. Zijn woorden echoën nog na in mijn hoofd en hart en mogen de komende weken bezinken. Ik kan er mee oefenen tot hij in maart weer in Leiden komt.  Buiten in het plantsoen deden we loopmeditatie en binnen wachtte een heerlijke lunch. 

22-01-15:We mediteerden op de vijf overdenkingen;1. Het is mijn natuur dat ik oud word. Er is geen weg om aan oud worden te ontkomen. 2. Het is mijn natuur dat mijn gezondheid minder wordt. Er is geen weg om aan ziekte te ontkomen. 3. Het is mijn natuur dat ik doodga. Er is geen weg om aan de dood te ontkomen. 4. Alles wat me dierbaar is en iedereen van wie ik houd, veranderen van nature steeds. Er is geen weg om te voorkomen dat ik van hen gescheiden raak. 5. De gevolgen van de daden van mijn lichaam, spraak en geest zijn mijn verdiensten. Mijn daden zijn mijn voortzetting. 

We deelden vanuit ons hart over angst voor sterven van onszelf en onze naasten. Over angst voor aftakeling en de laatste adem. Over vergankelijkheid en ziekte. 

01-01-2015:We zijn het jaar 2015 met een prachtige avond begonnen: drie nieuwkomers die met onze sangha willen kennismaken. Else las een tekst voor en in tweetallen deelden we over de vraag: Waar geef je je jawoord aan? Waar ga je voor? Ook als het misschien fout kan gaan, ook als je nog niet weet hoe zal gaan, ook als het anders loopt dan jij verwacht, geef je dan je jawoord........ Een aantal deelnemers deelden hun jawoord ook met de groep, anderen namen het mee als statement op een kaartje voor thuis. Goede voornemens vanuit het hart, goede voornemens op een boeddhistische manier. "Wees als iemand die niets hoeft te doen, dan wordt alles gedaan." en "het geeft niet als het voortdurend mislukt, want door je voortdurende bereidheid, je intentie en juiste houding kan de boeddhawerkelijkheid door je heen werken."  Ook als Thay ons niet meer in leven lijve zijn leringen kan overbrengen zal hij door ons heen werken met alles wat hij ons heeft nagelaten en geleerd.

28-08-14: We hebben een mooie stille wandeling gehad onder leiding van Carien. Ik twijfelde of ik met de wandeling mee zou doen omdat ik het moeilijk vond om naar Carien te gaan van mijn huis en bovendien omdat het mogelijk zou gaan regenen. Na een tijdje aarzelen stapte ik toch op mijn fiets. Na het thee drinken vertrokken wij naar het wandelgebied dat echt dichtbij Cariens huis is. Na een paar minuten kwamen wij in de polder. Rond het meer groeit er veel hoog riet. Er zaten veel vogels op het water. De avondlucht was hoog en sommige plekjes waren lichtpaars en oranje. Er was bijna niemand behalve wij (6 mensen) Er waren alleen hoge lichte luchten, groen riet, gras, vogels en wij. Bij de molen hebben wij een paar lichaamsbewegingen gedaan. Daarna liep iedereen verder in eigen tempo kijkend naar de omgeving. Onderweg naar Cariens huis hebben wij vogelvluchten in de avondlucht gezien. Er kwamen verschillende groepen en zij vlogen in veranderende configuraties. Soms passeerden zij recht boven ons. De lucht was fris en kalm. Terug van de wandeling zaten wij op de bank bij Carien. Zij vroeg of wij iets wilden delen. Niemand wilde delen behalve "dank je wel". Wij hoefden niets te delen, wij wilden de frisheid en kalmte bewaren die wij ervoeren en niet kwijt wilden raken. Wij hebben 20 minuten meditatie gedaan. Wat een mooie avond was het.  Later dacht ik dat lopen met anderen kracht geeft. Anders dan alleen lopen kun je iemand zien die ook bewust loopt. Je kan bewust en mindfull zien. Als ik gisteren daar alleen had gelopen zou het effect minder geweest zijn. Dank aan alle deelnemers. Yoko

28-08-14: We hebben een mooie stille wandeling gehad onder leiding van Carien. Ik twijfelde of ik met de wandeling mee zou doen omdat ik het moeilijk vond om naar Carien te gaan van mijn huis en bovendien omdat het mogelijk zou gaan regenen. Na een tijdje aarzelen stapte ik toch op mijn fiets. Na het thee drinken vertrokken wij naar het wandelgebied dat echt dichtbij Cariens huis is. Na een paar minuten kwamen wij in de polder. Rond het meer groeit er veel hoog riet. Er zaten veel vogels op het water. De avondlucht was hoog en sommige plekjes waren lichtpaars en oranje. Er was bijna niemand behalve wij (6 mensen) Er waren alleen hoge lichte luchten, groen riet, gras, vogels en wij. Bij de molen hebben wij een paar lichaamsbewegingen gedaan. Daarna liep iedereen verder in eigen tempo kijkend naar de omgeving. Onderweg naar Cariens huis hebben wij vogelvluchten in de avondlucht gezien. Er kwamen verschillende groepen en zij vlogen in veranderende configuraties. Soms passeerden zij recht boven ons. De lucht was fris en kalm. Terug van de wandeling zaten wij op de bank bij Carien. Zij vroeg of wij iets wilden delen. Niemand wilde delen behalve "dank je wel". Wij hoefden niets te delen, wij wilden de frisheid en kalmte bewaren die wij ervoeren en niet kwijt wilden raken. Wij hebben 20 minuten meditatie gedaan. Wat een mooie avond was het.  Later dacht ik dat lopen met anderen kracht geeft. Anders dan alleen lopen kun je iemand zien die ook bewust loopt. Je kan bewust en mindfull zien. Als ik gisteren daar alleen had gelopen zou het effect minder geweest zijn. Dank aan alle deelnemers. Yoko

28-08-14: We hebben een mooie stille wandeling gehad onder leiding van Carien. Ik twijfelde of ik met de wandeling mee zou doen omdat ik het moeilijk vond om naar Carien te gaan van mijn huis en bovendien omdat het mogelijk zou gaan regenen. Na een tijdje aarzelen stapte ik toch op mijn fiets. Na het thee drinken vertrokken wij naar het wandelgebied dat echt dichtbij Cariens huis is. Na een paar minuten kwamen wij in de polder. Rond het meer groeit er veel hoog riet. Er zaten veel vogels op het water. De avondlucht was hoog en sommige plekjes waren lichtpaars en oranje. Er was bijna niemand behalve wij (6 mensen) Er waren alleen hoge lichte luchten, groen riet, gras, vogels en wij. Bij de molen hebben wij een paar lichaamsbewegingen gedaan. Daarna liep iedereen verder in eigen tempo kijkend naar de omgeving. Onderweg naar Cariens huis hebben wij vogelvluchten in de avondlucht gezien. Er kwamen verschillende groepen en zij vlogen in veranderende configuraties. Soms passeerden zij recht boven ons. De lucht was fris en kalm. Terug van de wandeling zaten wij op de bank bij Carien. Zij vroeg of wij iets wilden delen. Niemand wilde delen behalve "dank je wel". Wij hoefden niets te delen, wij wilden de frisheid en kalmte bewaren die wij ervoeren en niet kwijt wilden raken. Wij hebben 20 minuten meditatie gedaan. Wat een mooie avond was het.  Later dacht ik dat lopen met anderen kracht geeft. Anders dan alleen lopen kun je iemand zien die ook bewust loopt. Je kan bewust en mindfull zien. Als ik gisteren daar alleen had gelopen zou het effect minder geweest zijn. Dank aan alle deelnemers. Yoko

17-07-2014:We deden deze avond een bijzondere oefening uit het boek "Angst"; praten met het kind in jezelf(blz 17).Waar is het kind in ons bang geweest en waar speelt dat vandaag de dag nog een grote rol in ons leven? Welke mensen helpen ons om er nu als volwassene tegen aan te kunnen kijken? Hoe kunnen we zelf de volwassen rol aannemen en ons kleine kind/onze angst omarmen?  In tweetallen deelden wij over onze ervaringen en ondersteunden we elkaar in het zien van onze volwassen rol. Else las steeds kleine passages uit het boek voor en laste adempauzes in met de bel.

 

 

 

Sangha Buitendag

25-05-2014: Op zondagochtend om half 10 ontmoetten twaalf leden van onze Sangha ‘de Vrije Boeddha’ uit Leiden elkaar in het haventje van Warmond. Hier begon voor ons een prachtige zomerse dag in aandacht. Na een welkom van Else liepen we samen het eiland Koudenhorn op waar we aan boord gingen van het voetveer de Heere Schouten.

 

Het veerbootje bracht ons in 5 minuten over het water ’t Joppe, dat onderdeel is van de Kagerplassen, naar het schiereilandje waar de koeien van boer Van Schie lopen.

 

Op de dijk van het schiereilandje zijn we eerst geland met behulp van een geleide meditatie. We brachten onze aandacht naar onze ademhaling en voetzolen, die al dan niet stevig of nog wiebelig van het varen, op het vochtige gras stonden. Daarna hebben we gezongen en zijn we ieder voor zich en toch samen in stilte op pad gegaan. De ganzen- en koeienpoep vermijdend hebben onze voeten op deze mooie plek langs het water de aarde gemasseerd.

 

Na een wandeling van zo’n 20 minuten zijn we weer bij elkaar gekomen en hebben we even tijd genomen om in stilte geluiden, wind, warmte en geuren waar te nemen. Vervolgens was er gelegenheid om een eigen plekje op of langs te dijk te zoeken om daar een poosje in te verwijlen. Grutto’s en kieviten vlogen af en aan en langs de slootkant bloeide de gele lis en pinksterbloemen. Af en toe sprong een grote vis op uit het water van de sloot aan de ene kant van de dijk. Zeilboten zochten hun weg op het meer.

De Heere Schouten wachtte ons om 12 uur op aan de andere kant van het eiland om ons terug te brengen naar Koudenhorn. Na toiletbezoek en een kopje koffie of een andere consumptie wandelen wij naar onze picknickplek aan het water op de punt van Koudenhorn. We deelden fruit en andere lekkernij en genoten in stilte van onze lunch. Passerende wandelaars moesten over ons op de grond gespreide tafelkleedje stappen om doorgang te verkrijgen.

 

Na de lunch verdeelden wij ons in groepjes van 3 om onder leiding van Else de ‘second body’ te beoefenen. Dit was een vervolg op wat wij eerder tijdens een aantal meditatieavonden in onze Sangha beoefend hadden. Het was fijn dat we nu meer tijd voor de ‘second body’ oefening hadden, waardoor verdieping mogelijk was. Terugkijkend op een prachtige zonnige dag sloten we om 16:30 uur af met een ijsje op het terras aan het water.

 

Carien

17-04-2014:Geen komen; geen gaan, geen geboorte; geen dood. Hoe leven wij verder met hen die we kwijtgeraakt zijn? Zijn zij weg of dragen we, voelen we ze bij ons? Ervaren we dat altijd zo of moeten we eerst door rouw heen? Kunnen we onze gevoelens parkeren en ze later in meditatie doorleven en herkennen? Helpt dat onze gevoelens te transformeren? Voelen we ons deel van het grotere geheel (water) of voelen we ons slechts dat ene kleine stukje golf? Prachtig hoe deze avond overeenkwam met de DVD van de week daarvoor. Fijn hoe we met elkaar konden delen in veiligheid en vertrouwen. 

20-02-2014:Angst; het houdt ons allemaal wel eens in de greep. Faalangst,oerangst, lijfelijk ervaren van angst. We deelden vanuit diverse invalshoeken wat het met ons doet en hoe wij het ervaren. De oplossingen die Thay aandraagt in zijn boek zijn niet voor iedereen haalbaar. Verzoenen met ouders of voorouders vraagt soms een lange weg. Soms kunnen anderen je helpen om je eigen angst aan te kunnen kijken. Zo ook in onze sangha.

23-01-2014:10 jaar Sangha Leiden de Vrije Boeddha, wat een feestje was het! We deelden vrijheidskoekjes met elkaar. Er waren prachtige gedichten over vrijheid en over onze sangha en haar beeld. We zongen mantra's. En we gaven elkaar een ticket to freedom met wat voor ieder van ons op deze avond "vrijheid" betekende. Er waren mensen van het eerste uur en van het laatste uur. Er borrelden nieuwe ideeen op en werden contacten hernieuwd. Dit belooft weer veel goeds

03-01-2014:Wat zou je willen loslaten in 2014 en wat zou je willen omarmen? Wat kan je maar niet loslaten en waarom niet?  We deelden met elkaar over deze vragen.

19-12-2013: Weer een bijzondere dag, met z'n dertienen hebben we vanavond werkmeditatie beoefend. Voor de laatste keer heeft onze Sangha de "Klankschaal", het periodiek van de stichting "Leven in Aandacht" verzendklaargemaakt in een sfeer van rust, vrede en harmonie.

17-11-2013:Dag in aandacht met als thema "de lotus bloeit temidden van het vuur". Dharmaleraar Rochelle Griffin houdt een dharmalezing met zeer persoonlijke verhalen over loslaten, over geluk ervaren temidden van pijn. In de middag delen we onze eigen persoonlijke verhalen in drie groepen; waar brandt het in jouw leven, hoe ga jij om met pijn van jezelf of van een ander? Deze derde dag sluit prachtig aan op de dagen met Cuong Lu en Jan Boswijk. Wat fijn om zoveel mensen uit andere sangha's in Leiden te mogen verwelkomen, oude bekenden te zien en met elkaar een prachtige grote sangha te vormen.

"Dear Flame . . . ."
"Dear Flame . . . ."

14-11-2013: Vanavond begonnen we aan een nieuwe serie DVD's om te bekijken, van de Nederlandse retraite in Waldbröll; juni dit jaar, met het thema:  "Onze emoties begrijpen". Thay's talk wordt knap simultaan vertaald door Sr Sang Niem. Deze eerste aflevering begon net zoals de eerste avond van een retraite, met het chanten van de naam van Avalokiteshvara en het eerste stuk van de inleiding.Weer een mooie avond waarin een gedeelte van het gedachtegoed van Thay wordt aangereikt.

31-10-2013:We reciteren de vijf aandachtsoefeningen op deze vijfde donderdag van de maand en delen wat ons raakt en wat we er lastig aan vinden. We sluiten af met het prachtige lied My heart is like a source.

24-10-2013:Total relaxation onder leiding van Frans. Met zijn prachtige sansula wist hij ons tot ontspanning te brengen. Als prachtige bloemblaadjes lagen wij in de zon.

13-10-2013: Jan Boswijk in ons midden. Een leraar die al onze vragen tot een lezing samenvoegt. Vragen over onze beoefening, over de sangha, over vastlopen in de meditatie, vragen over emoties. Met een emotiecirkel schetst Jan hoe het werkt en dat we terug kunnen naar ons hart om onze pijn te (er)kennen. En passant neemt hij de vragen die de vorige lezing opriep nog even mee. Met veel humor en voorbeelden uit zijn eigen leven hielp Jan ons op weg.

26-09-13: Wat een bijzondere vierde avond; we zongen mantra's en er hing een heel mooie sfeer. Het zingen was bijzonder, maar ook de stilte na het zingen. Wat gaat hier een kracht van uit. We werden begeleid door Eddy en Irene op gitaar. 

01-09-13: Een prachtige lezing van Cuong Lu op onze dag in aandacht over de Hartsoetra. Het blijft een ingewikkelde soetra, maar Cuong Lu kan het in zulke gewone taal en zo helder aan ons overbrengen. Lijden en geluk hebben geen oorzaak. Met 27 mensen deelden wij een hele mooie dag en een heerlijke lunch in aandacht. 

22-08-13: Sanne Slegtenhorst was bij ons te gast en we hebben met elkaar een inquiry uitgevoerd in tweetallen over "aanwezigheid". We stelden elkaar 3 vragen over aanwezigheid waarbij de ene partij de inquiry uitvoerde en de ander mocht luisteren als een Boeddha. Dat wisselden we af zodat iedereen aan de beurt kwam. Er was een hele fijne energie deze avond.

27-6-13:We hebben gedeeld over onze persoonlijke knopen, maak je die knopen dikker of kan je ze transformeren zodat ze in de kelder blijven? Het boek "Omarm je woede"was onze leidraad deze avond.

6-7-13: Donderdag met elkaar gedeeld over het beoefenen temidden van je familie/gezin/werk. Hoe ga je daarmee om? Waar loop je tegen aan als andere mensen niet het dharmapad bewandelen?

4-6-14: Naar het EIAB voor de Nederlandse retraite.

Beneden in de gang staan onze tassen al klaar. De laatste dingetjes nog regelen en dan kunnen we vertrekken naar Waldbröl voor de Nederlandse retraite.

We hebben afgesproken met Lidie en Peter Quick dat zij om 10:00 hier komen, dan drinken we nog wat en vertrekken we met z'n vieren voor de ± 335 km naar Waldbröl.

Ik hoop op, én verwacht een goede week te hebben. De weersverwachtingen zijn, voor dit gedeelte van Duitsland tenminste, behoorlijk goed.

Ik hoop dat de achterblijvers ook een goede tijd, én een mooie bijeenkomst hebben, komende donderdag.


4-6-13: ONLINE!!

Na de eerste paar dagen experimenteren proefde de website als OK. In overleg met de Kerngroep is besloten dat we "er voor gaan" en gisteravond heb ik de website, én het adres: "meditereninleiden.nl" aangevraagd bij de provider. Online betalen en de naam van onze gewenste URL aangeven en alles was in enkele minuten, zeg een kwartiertje, gefikst.

Vanmorgen kreeg ik het mailtje wat de proef site was geconverteerd naar het nieuwe adres, en nu zijn we dus online!


28-5-13: Nog wat verder gewerkt aan onze website. Ik denk dat ik 'm zo eens rondstuur om commentaar van onze leden te krijgen.

Als eerste gaat die naar de Kerngroep, ben benieuwd.


28-5-13:

Opgesloten zijn, is niet altijd achter tralies zitten. Je kunt ook een gevangene van je eigen overtuigingen zijn.

Maharadji


26-5-13: Vreugdevol wandelen


Zondag 26 mei was er de Vreugdevolle wandeling in de Kennemerduinen Met z'n elven hadden we een hele mooie en aandachtsvolle wandeldag. Het weer was goed en de stemming ook. We liepen de NS wandeling van Santpoort Noord, via Parnassia (aan het strand) naar Overveen. 16 Kilometers natuurschoon, met onze vrienden om ons heen.


Soms ligt het "goud" gewoon voor het oprapen 

 

Op 27 mei 2013 zijn we begonnen aan het bouwen van deze website. Om 15.15 was het eerste concept klaar, voor ons gemaakt door Jan Veenendaal.